گروهی از محققان ژاپنی می‌گویند گونه جدیدی از جانوران شبیه به میگو را در دهان یک کوسه نهنگ کشف کرده اند.به گزارش ایرنا تلویزیون دولتی ژاپن روز سه شنبه گزارش کرد این گونه جدید که توسط یک تیم به سرپرستی «کو تومی کاوا» دانشیار دانشگاه هیروشیما کشف شد، طولی حدود پنج میلی متر داشته و پاهایش نیز پوشیده از مو است.محققان می‌گویند به نظر می‌رسد که این گونه به همراه پلانکتون‌ها وارد دهان کوسه نهنگ شده و در آنجا مانده است.آن‌ها ظن این را دارند دهان یک کوسه نهنگ که بزرگترین آبزیِ شناخته شده است محیطی ایمن در مقابل شکارچیان فراهم می‌کند و به همین دلیل این گونه جدید ان پناه گرفته است.به گفته این گروه پیش از این فقط برخی از انگل‌های شناخته شده در دهان دیگر جانداران کشف شده بودند.