هوای تهران با شاخص ۱۲۵ ناسالم برای گروه های حساس است.
به گزارش مهر، شاخص ۲۴ ساعت گذشته هوا در تهران ۱۲۵ و ناسالم برای گروه های حساس است. شاخص لحظه ای آلودگی هوا ۱۲۳ است. امسال شهر تهران ۲۵ روز پاک ۱۷۷ روز سالم، ۲۹ روز ناسالم برای گروه های حساس و یک روز ناسالم داشته است.
توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی و یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت های سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
هوای تهران از روز چهارشنبه ۱۵ آبان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس به سر می برد.
تعداد روزهای ناسالم در سال ۹۷ تا ۱۷ آبان، ۲۷ روز بود که امسال با ۱۲.۵ درصد رشد به ۲۹ روز رسیده است.
سال گذشته هیچ روز ناسالمی نداشتیم ولی امسال شهروندان تهرانی یک روز ناسالم را تجربه کردند.